Serie- och tävlingskommittén

Ordförande: Ian Robinson

Serie- och tävlingskommittén(STK) ansvar för planering och lottning av serierna i Stockholmsserien samt tidsättning i distriktets bowlinghallar. De nationella serierna administreras i övrigt av SvBF.


Vid uppkomst av meningsskiljaktigheter som resulterar i en protestskrivelse är det STK som behandlar dessa.


STK planerar och arrangerar distriktsmästerskapen tillsammans med andra intressenter i distriktet.

Senast uppdaterad: 23-01-25