Välkommen till nya Stbf.se!

Vi är glada att kunna presentera Stockholms Bowlingförbunds nya websida. Vid årsskiftet stängdes samtliga hemsidor i IdrottOnline och nu har Stockholms Bowlingförbund lanserat sin nya websida....

Läs mer

Marknads- och informationskommittén

Marknads- och informationskommitténs huvudsakliga uppgift är att samverka med hallar och andra intressenter för att kartlägga rekryteringsprojekt som pågår lokalt i distriktet. 

Kommittén strävar efter att samordna dessa projekt och bistå med hjälp för att skapa större rekryteringsprojekt på förbundsnivå som alla har nytta av. 

Informationskommittén ansvarar också för att information om förbundets verksamhet och aktiviteter komuniceras med medlemmarna.

Henrik Hedlycke Ledamot
Michael Lindquist Ledamot
Henrik Östlund Styrelseledamot
Senast uppdaterad: 23-01-25