Blå Boken

Blå Boken är bowlingsportens egen "lagbok". Där finns såväl stadgarna för förbundet som alla regler och tävlingsbestämmelser.

Information om- och distribution av uppdateringar sker på SvBF:s hemsida. Inga utskick görs till föreningar, hallar m.fl.

Blå boken på Swebowls sida (klicka på texten)

 

Senast uppdaterad: 23-12-01