Blå Boken

Blå Boken är bowlingsportens egen "lagbok". Där finns såväl stadgarna för förbundet som alla regler och tävlingsbestämmelser.

Information om- och distribution av uppdateringar sker på SvBF:s hemsida. Inga utskick görs till föreningar, hallar m.fl.

Blå Boken (klicka på texten)

Detta dokument är sökbart. Kan användas om man är osäker på i vilket kapitel man hittar informationen. Ex. karens, spelbarhet, farmarlag mm. 
Senast ändrad 2021-09-07


Blå Bokens olika kapitel - senaste uppdatering

Kapitel Innehåll Senaste ändring
Kapitel A Stadgar 2018-10-09
Kapitel B Banor, Käglor, Klot  2021-10-29
Kapitel C Tävlingsbestämmelser 2021-10-28
Kapitel D Seriebestämmelser 2021-09-07
Kapitel E Mästerskapsbestämmelser 2020-12-07
Kapitel F Tävlingsbestämmelser
(både arrangör och spelare)
2020-09-07
Kapitel G Rekordbestämmelser  2018-12-12
Kapitel H Märkesbestämmelser   2015-10-21
Kapitel I Utmärkelser 2010-08-18
Kapitel K Administrativa regler för tävlingsspel
(licenser, samarbetsavtal, hcp och ranking)
2020-10-29
Kapitel L Bestämmelser för parabowling 2020-07-01


Senaste uppdateringarna framgår också i början av varje kapitel.


Gällande dispenser:  

Senast uppdaterad: 23-01-19