Stockholms Bowlingförbunds styrelse

 

Ian Robinson Ordförande
Annika Kilander Vice ordförande, JK
Rolf Lindberg Skattmästare
Gert Sundin Ledamot, STK
Henrik Hedlycke Ledamot
Michael Lindquist Ledamot
Henrik Östlund Styrelseledamot

Förbundets Revisorer

Leif Mörkfors Revisor
Stefan Ohlsson Revisor
Daniel Daniel Revisorsuppleant

Valberedningen

Vakant

Vakant

Vakant

Senast uppdaterad: 23-01-19