BOWLINGENS MJUKA VÄG

Bowlingens mjuka väg är vår värdegrund som inspirerar oss och alla våra medlemmar till rent spel, god kamratskap, respekt mellan bowlare och större spelglädje inom sporten. Bowlingens mjuka väg består av tio grundpelare som vi alltid strävar efter att uppfylla:

1. Vi är ärliga
2. Vi uppför oss enligt de regler som finns
3. Vi är schyssta mot alla och respekterar både mot- och medspelare
4. Vi respekterar varandra
5. Vi tackar våra motståndare
6. Vi stöttar varandra
7. Vi visar hänsyn och är goda kamrater
8. Vi använder ett vårdat språk när vi representerar vår förening
9. Vi hjälper till
10. Vi ser till att alla har roligt när de utövar vår sport

 

 

1. Vi är ärliga

Vi hjälps åt att lösa situationer, och besvara frågor som kan uppstå kring regler vid våra tävlingar om inte tävlingsledare finns på plats. Vi kontaktar alltid ansvarig för tävlingen om vi är osäkra på reglerna. Kom ihåg om du är ärlig så kommer motståndaren också att vara ärlig och för att förebygga missförstånd och konflikter så går vi igenom regler tillsammans om osäkerhet uppstår.


2. Vi uppför oss enligt de regler som finns

Några spelare tycker att det är okej att slå/sparka i klotreturen, slå på väskor, skrika onödiga kommentarer, och liknande efter ett mindre bra slag. Det är det INTE! Alla ska veta det och det är allas vårt ansvar att vi lär oss de regler som finns när det gäller hur man uppträder på bowlingarenan. För barn och ungdomar kan föräldrar hjälpa till en hel del också. Kom ihåg att man alltid har bättre användning av en positiv stöttning än en negativ. Är du förälder får stöttningen av ditt eget barn inte gå ut över de andra spelarna.


3. Vi är schyssta mot våra medspelare och motståndare

Likväl som att vara schysst mot motståndare är det viktigt att vara det mot sina medspelare också. Detta skapar en trygg miljö och en trygg miljö skapar nöjda bowlare och en roligare miljö att vara i. Vi respekterar andras känslor – en respekt som ska finnas åt båda hållen. Vi stöttar varandra positivt hela tiden.


4. Vi respekterar varandra

Vi visar respekt för de ledare som är representanter för föreningarna, spelarna och idrotten bowling. Även om man inte hejar på samma lag eller samma spelare så ska det finnas en ömsesidig respekt mellan alla represen-tanter. Självklart gäller samma sak alla andra personer runtomkring bowlingen.


5. Vi hälsar på och tackar våra motståndare

Vi uppträder gott mot våra motståndare och hälsar vid tävlingens start och tackar efter avslutat spel oavsett om man har vunnit eller förlorat. Föräldrar behöver vägleda sina barn att göra detta oavsett hur ledsen eller besviken man kan vara efter en förlust.


6. Vi stöttar varandra

Vi lär ut att det är bättre att uppmuntra än att kritisera. Det är viktigt att unga bowlare stöttar varandra och det är även viktigt att föräldrar och andra vuxna agerar förebilder och stöttar utövare och ledare.


7. Vi visar hänsyn och är goda kamrater

Vi lär redan unga bowlare att vara hänsynsfulla mot varandra, mot ledare, motståndare, andra de har kontakt med i föreningen och mot hallpersonalen. Om vi misstänker eller upptäcker någon som retas eller blir retad så ska vi ta upp problemet. Vi måste vara öppna mot varandra gällande svåra situationer och vi måste hjälpas åt att lösa detta om det uppstår. Bowling handlar inte bara om käglor, klot och poäng utan om så mycket mera. Om det sportsliga ska lyckas så behövs positiv stöttning, goda kamrater och en bra kamratlig miljö, därför lär vi oss att vara goda kamrater.


8. Vi använder ett vårdat språk när vi representerar vår förening

Såklart sunt förnuft, men tyvärr fungerar det inte alltid så. Fundera på hur du vill bli upplevd som utövare, person, spelare, en bra representant för din förening och sport. Vi använder alltid ett vårdat språk under matcher och tävlingar.


9. Vi hjälper till.

Visst vill du bli hjälpt om du behöver? Behandla andra såsom du vill bli behandlad själv. I en positiv miljö där så många som möjligt trivs så hjälper man varandra i med- och motgång. Vi hjälper också till att sprida ett positivt budskap om vår sport.


10. Vi har roligt.

Bowling är kul! Glädjen är viktig när man gör något tillsammans. När vi hjälps åt att se till att alla har så roligt som möjligt när vi utövar vårt sport tillsammans, så kommer flera att vilja vara med och prova på.

Senast uppdaterad: 23-01-20

Social media

https://www.instagram.com/bowlingstockholm?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==