Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund BK
Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund BK 3573-07 C/o Karl-Axel Emanuelsson Pukslagarvägen 64 80432 GÄVLE