Ung Bowling Stockholm

Vi vill skapa fler aktiviteter för våra unga bowlare. Vi vill att flera ungdomar får möjligheten att prova-på sporten bowling. Vi vill ha ännu flera aktiviteter för våra unga bowlare och vi vill att det ska finnas utbildade ledare i våra föreningar!

Ett större möte om ungdomsbowlingen i Stockholm genomfördes där alla som är intresserade av bowling för ungdomar var inbjudna. Tjugo ledare deltog och intresset och engagemanget är stort.

Stbf:s ungdomsverksamhet Vi vill ha verksamhet för alla. Vi har satt upp mål i vår verksamhet som är byggt kring forskning om barns idrottande. Idrotten har riktlinjer, barnidrott ungdomsidrott, breddidrott, elitidrott, inre och yttre motivation, Allt detta räknas och betyder något. Vi vill behålla barn och ungdomar inom idrotten genom delaktighet, påverkan, förståelse, att bli sedd och få bygga en bank av upplevelser. Vi vill bedriva idrott utifrån barnens perspektiv,

Vi har lagt ner mycket fokus på oljeprofiler, klot, hcp. Vi vill flytta fokus. Det ska vara spelvänligt och utrustningen ska räcka långt utan att idrotten bowling ska uppfattas som dyrt initialt.

Tävlingsverksamhet för ungdomar

  • Max tre klot
  • Ej namnge profiler, längd får anges
  • Ej hcp

Vi vill att ledarna ska arbeta utifrån bra underlag, vara tydlig med föreningarnas värdegrund och tränarens roll. Vi ska arbeta för att det ska finnas en bra organisation som innehåller talangutveckling. Vi vill att ungdomsverksamheten ska ha ett breddperspektiv, eliten är viktig dock ska talangutveckling vara en prio och Stockholms Bowlingförbund ska utbilda ungdomarna i det bästa som går, Vi vill att det ska finnas en verktygslåda med metodstöd., Ungdomsträning utöver Team Sthlm ska organiseras oorganiserat, barn ska bowla med barn, mot barn, tillsammans.

Ungdomsverksamheten är det allra viktigaste vi har och vi vill att det ska utövas via helikopterperspektivet och att de aktiviteter som vi genomför ska ta ett långsiktigt helhetsgrepp över bra ungdomsverksamhet.

Stockholms Bowlingförbund vill satsa mer än någonsin på rekrytering och ungdomsverksamheten. Vi vill att föreningarna ska få det stöd som efterfrågas och vi vill skapa de allra bästa förutsättningarna som möjligt för att vi ska lyckas med rekrytering och ungdomsverksamheten. Detta gäller både träning, tävling, aktiviteter och utbildning. Vi vill göra detta tillsammans med våra föreningar.

Nu kör vi!

Anteckningar från mötet

Inbjudan till Juniorleague