LOK-stöd senast 25/8

Förkortningen LOK står för Statligt Lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-25 år i föreningarna. Missa inte möjligheten att få stöd till er verksamhet.

Dags att skicka in ansökan för LOK-stöd våren 2022!

Varje idrottsförening, med anslutning till RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25, har två gånger per år chansen att söka ekonomiskt stöd i form av LOK-stöd.

Alla idrotter i Sverige och alla deras föreningar har två gånger per år chansen att söka LOK-stöd. En möjlighet efter hösten den 25:e februari, sedan också för våren nu den 25:e augusti. Detta är en bra möjlighet att få ekonomisk hjälp för den verksamhet man faktiskt bedriver.  

Bowlingen är en relativt liten sport sett till många andra och har därför inte lika många föreningar som kan söka. Däremot blir dessa ansökningar ofta en måttstock när andra bidrag ska delas ut.

Därför är det jätteviktigt att vi visar att vi faktiskt bedriver verksamheter där ute i bowlinghallarna. Ju fler som söker detta bidrag, ju fler kan också utveckla sin verksamhet. När fler sedan kan utveckla sin verksamhet, är då vi som sport också växer.

Många andra sporter har råd att inte all aktivitet visas. Vi är inte där ännu. Vi behöver till att varenda förening där ute med deltagare i åldern 7-25 också registrerar och söker. Ansökan görs på föreningens IdrottOnline-sida. I och med att samtliga aktiviteter måste närvaroregistreras digitalt så förs föreningens siffror över till ansökan automatiskt – det enda man då behöver göra är att öppna ansökan och skicka in den. Viktigt att tänka på är att föreningen alltså måste gå in och öppna själva LOK-stödsansökan och skicka in den, även när man har närvaroregistrerat digitalt.

Ordförande, kassör alternativ LOK-stödsansvarig firmatecknare är de som kan skicka in ansökan. Alltså de som är registrerad som någon av dessa på eran IdrottOnline-sida. Det bedrivs så mycket bra verksamheter där ute. Missa inte chansen att söka de pengar ni faktiskt har rätt till och få möjlighet att utveckla föreningen samt ordna mer resurser åt sporten. 

OBS: Sista dag att skicka in är torsdag 25:e augusti

Det finns även ett nummer att ringa vid frågor, LOK-Stödsgruppen

08-6996150 (Öppet mån-fre 11-15 OBS, lunch 12-12:30)

Mer info hittar ni på: LOK-stöd för barn- och ungdomsidrott (rf.se)

Utbetalning av LOK-stöd

LOK-stödet för år 2021 (aktiviteter bedrivna från och med 2021-01-01):

  • Ledarstöd 21 kr
  • Extra ledarstöd 5 kr
  • Deltagarstöd 7 kr

Utbetalning kan endast göras till din förenings eget plus- eller bankgiro. Det kan inte vara ett plus- eller bankgiro till en person, sektion eller kommun. Utbetalning kan inte heller göras till vanligt konto. Riksidrottsförbundet kontrollerar att angivet giro står tecknat i föreningens namn så som det anges i vårt föreningsregister (namnet i detta är det namn under vilket föreningen har blivit antagen som medlem i respektive specialidrottsförbund).