Årsmötet 2022

Härmed inbjuds alla föreningar till förbundets årsmöte

Alla föreningar i Stockholms Bowlingförbund bjuds härmed in till förbundets årsmöte. De föreningar som deltar med minst en representant på kommande Årsmöte den 9/6 får en rabatt motsvarande föreningsavgiften, 500:-. Denna rabatt kan nyttjas på kommande StBf:s DM-tävlingar.